Friday, 23 April 2010

വിഗ്രഹങ്ങള്‍"വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചു ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതരാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കുട്ടനങ്കിള്‍ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുതന്നില്ലല്ലോ.”

വൈകുന്നേരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍ ഷിവാനി പരാതിപ്പെട്ടു.

“ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ.” കുട്ടനങ്കിള്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “ഷിവാനിയുടെ സംശയമെന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ.”

“പുറപ്പാടു പുസ്തകത്തിലെ  20-ാംഅദ്ധ്യായത്തില്‍ പത്തുകല്പനകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ഒന്നാം കല്പനയായി കര്‍ത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാനാണു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ്. ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാര്‍ നിനക്കുണ്ടാകരുത്. മുകളല്‍ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീയുണ്ടാക്കരുത്. അവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഈശോയുടേയും മാതാവിന്റെയും മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരുടേയും പ്രതിമകളും ചിത്രങ്ങളുംവച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇതൊന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരല്ലേ?“

“ഷിവാനി വളരെ നല്ലൊരു സംശയമാണു ചോദിച്ചത്. അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നതിനുമുമ്പായി മറ്റു ചില തിരുവചനങ്ങള്‍ നമുക്കൊന്നു നോക്കാം. പുറപ്പാടു പുസ്തകത്തിലെ 25-ാംഅദ്ധ്യായം 18-ം വചനം ആരെങ്കിലുമൊന്നു വായിക്കൂ.” കുട്ടനങ്കിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

“കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുമായി അടിച്ചുപരത്തിയ സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടു രണ്ടു കെരൂബുകളെ നിർമ്മിക്കണം.” രഹ്ന വിശുദ്ധഗ്രന്ഥംതുറന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചു.

“പ്രതിമകളുണ്ടാക്കരുത് എന്നുപറഞ്ഞ ദൈവംതന്നെയാണ് കെരൂബുകളുടെ സ്വര്‍ണ്ണപ്രതിമയുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു കേട്ടില്ലേ? സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലെ 21-ം അദ്ധ്യായത്തിലെ 6 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങള്‍കൂടെയൊന്നു വായിക്കൂ.”

ചിക്കുവാണ് ഇത്തവണ തിരുവചനഭാഗം കണ്ടെത്തി വായിച്ചത്.

“അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു ജനങ്ങളുടെയിടയിലേക്ക് ആഗ്നേയസര്‍പ്പങ്ങളെയയച്ചു. അവയുടെ ദംശനമേറ്റ് ഇസ്രായേലില്‍ വളരെപ്പേര്‍ മരിച്ചു. ജനം മോശയുടെ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങേയ്ക്കും കര്‍ത്താവിനുമെതിരായി സംസാരിച്ചു ഞങ്ങള്‍ പാപംചെയ്തു. ഈ സർപ്പങ്ങളെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അങ്ങു കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ.

മോശ ജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. കര്‍ത്താവു മോശയോടരുളിച്ചെയ്തു: ‘ഒരു പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി വടിയിലുയര്‍ത്തിനിറു‍ത്തുക. ദംശനമേല്ക്കുന്നവന്‍ അതിനെ നോക്കിയാല്‍ മരിക്കുകയില്ല.’

മോശ, പിച്ചളകൊണ്ട് ഒരു സര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി അതിനെ വടിയിലുയര്‍ത്തിനിറുത്തി; ദംശനമേറ്റവര്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തെ നോക്കി. അവര്‍ ജീവിച്ചു.“

“ഇതിപ്പോ വലിയ കണ്‍ഫ്യൂഷനായല്ലോ കുട്ടനങ്കിളേ!”

കിച്ചു താടിയില്‍ കൈവച്ചു.

“ഒരിടത്തു വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നു പറയുന്നു, പിന്നൊരിടത്തു സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറയുന്നു, പിന്നീടിപ്പോള്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി അതിനെനോക്കി സൗഖ്യംനേടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കര്‍ത്താവെന്താണിങ്ങനെ?”

 “എല്ലാംകൂടെ കേൾക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ ദൈവം മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഒരേ കാര്യത്തില്‍ പല അഭിപ്രായം പറയില്ലെന്നുറപ്പാണ്. അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ എന്തോ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ”

താന്‍ പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലേ എന്നമട്ടില്‍ എയ്ഞ്ചല്‍ കുട്ടനങ്കിളിനെ നോക്കി.

“എയ്ഞ്ചല്‍ ശരിയായിത്തന്നെയാണു ചിന്തിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോള്‍ മറ്റൊരു വചനംകൂടെ നോക്കാം. നിയമാവർത്തനം നാലാമദ്ധ്യായം 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ രോഷ്നി വായിക്കൂ.”

“അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. ഹോറെബില്‍വച്ച്, അഗ്നിയുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍നിന്നു കര്‍ത്താവു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചദിവസം നിങ്ങള്‍ ഒരുരൂപവും കണ്ടില്ല. അതിനാല്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍, പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടേയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെയോ, ആകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പറവയുടേയോ, നിലത്തിഴയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിന്റെയോ, ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തില്‍വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിന്റെ‍യോ സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെത്തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കുവാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിന്‍”. രോഷ്നി വായിച്ചുനിറുത്തി.

“ഇപ്പോള്‍ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.” രോഹിത് പറഞ്ഞു.

“രോഹിതിനു മനസ്സിലായതെന്താണെന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുകൂടെ ഒന്നു വിശദമാക്കിക്കൊടുക്കാമോ?”

“ദൈവം അദൃശ്യനായെത്തിയാണു മോശയ്ക്കു സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്കിയത്. അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു രൂപം നല്കരുതെന്ന ഉദ്ദ്യേശത്തോടെയാകാം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നു കര്‍ത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കലും ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രതിമകളും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അതിനര്‍ത്ഥമില്ലല്ലോ.”

“രോഹിതിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്, പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തില്‍ ദൈവം അരൂപിയായാണ് ഇസ്രയേല്‍ ജനതയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അരൂപിയായ ദൈവത്തിന് ഭാവനാരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്ന ഉദ്ദ്യേശത്തോടെ തന്നെയാണു വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്ന് അവിടുന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്.

പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തില്‍ ദൈവം യേശുവിന്റെ രൂപത്തില്‍ തന്റെ ജനത്തോടൊത്ത് ജീവിച്ചുവെന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പോള്‍ ദൈവത്തിനു നിയതമായ ഒരു രൂപം നമ്മള്‍ കണ്ടു – യേശുവിന്റെ് രൂപം. യേശുവിനെക്കണ്ട മനുഷ്യരെല്ലാം സ്വന്തം കണ്ണുകള്‍കൊണ്ടു ദൈവത്തെ കണ്ടു.
ഇന്ന് യേശുവിന്റെ പ്രതിമയോ ചിത്രമോ കാണുന്ന വിശ്വാസി യഥാര്‍ത്ഥത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെയാണു കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ ആരാധന നല്കുന്നത് ആ രൂപത്തിനോ ചിത്രത്തിനോ അല്ല, മറിച്ചു ദൈവത്തിനാണ്. ദൈവം മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്കര്‍ഹന്‍. ദൈവത്തിനുമാത്രം അര്‍ഹമായ ആരാധന കത്തോലിക്കരാരും രൂപങ്ങള്‍ക്കോ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കോ നല്കുന്നില്ല.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

“പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങള്‍ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ ചാച്ചാ. “ ചിന്നു പറഞ്ഞു.

“എന്താണടുത്ത സംശയം, ചിന്നുമോള്‍ ചോദിച്ചോളൂ‘’

“ഈശോയുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രവും നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ നമ്മള്‍ വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുംവച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ? അവരും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യര്‍ തന്നെയാണല്ലോ.”


ചിന്നു ചോദിച്ചു.

“ദൈവഹിതത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങി നന്മയില്‍ ജീവിച്ചു വളര്‍ന്നവരാണു വിശുദ്ധര്‍. അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതമാതൃക മനസ്സിലാക്കി, വിശുദ്ധിയില്‍ വളരുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണു വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിനു പ്രിയങ്കരരായി ജീവിച്ചു മരിച്ച, വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, അവരിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ദൈവത്തെയാണ് നമ്മള്‍ ആദരിക്കുന്നതെന്ന ഓര്‍മ്മ നമുക്കുണ്ടാവണം.

ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം 16-ം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങളില്‍, പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെ നോക്കി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചവരെ രക്ഷിച്ചത് പിച്ചളസര്‍പ്പമല്ല, ദൈവമാണ് എന്നു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

2 രാജാക്കന്മാര്‍ 18-ആം അദ്ധ്യായം 4-ആം വാക്യത്തില്‍, ചിലര്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തിനു  ധൂപമര്‍പ്പിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍ ദൈവമതിനെ നശിപ്പിച്ചതായും നമുക്കു കാണാം.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

“അപ്പോള്‍ പ്രതിമകളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച്, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണു പാപകരമാകുന്നത്, അല്ലേ ചാച്ചാ?” ചിക്കു ചോദിച്ചു.

“അതേ. ശില്പികള്‍  പാപികളല്ലെന്നും ശില്പനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള കഴിവു ദൈവം നല്കിയതാണെന്നും പുറപ്പാട് 31:3 ലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിമകളേയും ചിത്രങ്ങളേയും ദൈവമായിക്കണ്ട് ആരാധിച്ചാല്‍ അതു വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മള്‍ എല്ലായ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം നല്കണം. ദൈവത്തിനു നല്കേണ്ട സ്ഥാനം മറ്റെന്തിനു നല്കിയാലും വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന തിന്മയ്ക്ക് അടിമകളാണു നമ്മള്‍.

ചിലര്‍ ജീവിതത്തിലേറെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതു പണത്തിനാണ്. മറ്റു ചിലര്‍ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ദൈവത്തെക്കാള്‍ വലുതായിക്കാണുന്നു. കുറേപ്പേര്‍ക്കു സ്വന്തം കഴിവുകളിലാണു വിശ്വാസം. വേറൊരു കൂട്ടര്‍ സിനിമാതാരങ്ങളേയും ക്രിക്കറ്റു കളിക്കാരേയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളേയുമാരാധിക്കുന്നു. ചില കുട്ടികള്‍ കാർട്ടൂണ് ചാനലുകള്‍ക്കാണു ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലര്‍ക്കു വീഡിയോ ഗെയിമുകളാണു പ്രധാനം. ദൈവത്തിനു നല്കേണ്ട ഒന്നാംസ്ഥാനവും ആരാധനയും സൃഷ്ടവസ്തുക്കള്‍ക്കു നല്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന പാപത്തില്‍ക്കഴിയുന്നവരാണ്.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

“ഇപ്പോഴാണു വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് എനിക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലായത്. ഇനി മുതലെന്നും ജീവിതത്തില്‍ ദൈവത്തിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം നല്കിക്കൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന പാപത്തില്‍നിന്ന് ഞാനകന്നു നില്ക്കും.”

ഷിവാനി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒരേശബ്ദത്തില്‍ അതേറ്റുപറഞ്ഞു.