Friday, 23 April 2010

വിഗ്രഹങ്ങള്‍"വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചു ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതരാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കുട്ടനങ്കിള്‍ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുതന്നില്ലല്ലോ.”

വൈകുന്നേരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍ ഷിവാനി പരാതിപ്പെട്ടു.

“ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ.” കുട്ടനങ്കിള്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “ഷിവാനിയുടെ സംശയമെന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ.”

“പുറപ്പാടു പുസ്തകത്തിലെ  20-ാംഅദ്ധ്യായത്തില്‍ പത്തുകല്പനകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ഒന്നാം കല്പനയായി കര്‍ത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാനാണു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ്. ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാര്‍ നിനക്കുണ്ടാകരുത്. മുകളല്‍ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീയുണ്ടാക്കരുത്. അവയ്ക്കുമുമ്പില്‍ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഈശോയുടേയും മാതാവിന്റെയും മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരുടേയും പ്രതിമകളും ചിത്രങ്ങളുംവച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇതൊന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരല്ലേ?“

“ഷിവാനി വളരെ നല്ലൊരു സംശയമാണു ചോദിച്ചത്. അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നതിനുമുമ്പായി മറ്റു ചില തിരുവചനങ്ങള്‍ നമുക്കൊന്നു നോക്കാം. പുറപ്പാടു പുസ്തകത്തിലെ 25-ാംഅദ്ധ്യായം 18-ം വചനം ആരെങ്കിലുമൊന്നു വായിക്കൂ.” കുട്ടനങ്കിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

“കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുമായി അടിച്ചുപരത്തിയ സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടു രണ്ടു കെരൂബുകളെ നിർമ്മിക്കണം.” രഹ്ന വിശുദ്ധഗ്രന്ഥംതുറന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചു.

“പ്രതിമകളുണ്ടാക്കരുത് എന്നുപറഞ്ഞ ദൈവംതന്നെയാണ് കെരൂബുകളുടെ സ്വര്‍ണ്ണപ്രതിമയുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു കേട്ടില്ലേ? സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലെ 21-ം അദ്ധ്യായത്തിലെ 6 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങള്‍കൂടെയൊന്നു വായിക്കൂ.”

ചിക്കുവാണ് ഇത്തവണ തിരുവചനഭാഗം കണ്ടെത്തി വായിച്ചത്.

“അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു ജനങ്ങളുടെയിടയിലേക്ക് ആഗ്നേയസര്‍പ്പങ്ങളെയയച്ചു. അവയുടെ ദംശനമേറ്റ് ഇസ്രായേലില്‍ വളരെപ്പേര്‍ മരിച്ചു. ജനം മോശയുടെ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങേയ്ക്കും കര്‍ത്താവിനുമെതിരായി സംസാരിച്ചു ഞങ്ങള്‍ പാപംചെയ്തു. ഈ സർപ്പങ്ങളെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അങ്ങു കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ.

മോശ ജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. കര്‍ത്താവു മോശയോടരുളിച്ചെയ്തു: ‘ഒരു പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി വടിയിലുയര്‍ത്തിനിറു‍ത്തുക. ദംശനമേല്ക്കുന്നവന്‍ അതിനെ നോക്കിയാല്‍ മരിക്കുകയില്ല.’

മോശ, പിച്ചളകൊണ്ട് ഒരു സര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി അതിനെ വടിയിലുയര്‍ത്തിനിറുത്തി; ദംശനമേറ്റവര്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തെ നോക്കി. അവര്‍ ജീവിച്ചു.“

“ഇതിപ്പോ വലിയ കണ്‍ഫ്യൂഷനായല്ലോ കുട്ടനങ്കിളേ!”

കിച്ചു താടിയില്‍ കൈവച്ചു.

“ഒരിടത്തു വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നു പറയുന്നു, പിന്നൊരിടത്തു സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറയുന്നു, പിന്നീടിപ്പോള്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തെയുണ്ടാക്കി അതിനെനോക്കി സൗഖ്യംനേടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കര്‍ത്താവെന്താണിങ്ങനെ?”

 “എല്ലാംകൂടെ കേൾക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ ദൈവം മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഒരേ കാര്യത്തില്‍ പല അഭിപ്രായം പറയില്ലെന്നുറപ്പാണ്. അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ എന്തോ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ”

താന്‍ പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലേ എന്നമട്ടില്‍ എയ്ഞ്ചല്‍ കുട്ടനങ്കിളിനെ നോക്കി.

“എയ്ഞ്ചല്‍ ശരിയായിത്തന്നെയാണു ചിന്തിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോള്‍ മറ്റൊരു വചനംകൂടെ നോക്കാം. നിയമാവർത്തനം നാലാമദ്ധ്യായം 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ രോഷ്നി വായിക്കൂ.”

“അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. ഹോറെബില്‍വച്ച്, അഗ്നിയുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍നിന്നു കര്‍ത്താവു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചദിവസം നിങ്ങള്‍ ഒരുരൂപവും കണ്ടില്ല. അതിനാല്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍, പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടേയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെയോ, ആകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പറവയുടേയോ, നിലത്തിഴയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിന്റെയോ, ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തില്‍വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിന്റെ‍യോ സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെത്തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കുവാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിന്‍”. രോഷ്നി വായിച്ചുനിറുത്തി.

“ഇപ്പോള്‍ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.” രോഹിത് പറഞ്ഞു.

“രോഹിതിനു മനസ്സിലായതെന്താണെന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുകൂടെ ഒന്നു വിശദമാക്കിക്കൊടുക്കാമോ?”

“ദൈവം അദൃശ്യനായെത്തിയാണു മോശയ്ക്കു സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്കിയത്. അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു രൂപം നല്കരുതെന്ന ഉദ്ദ്യേശത്തോടെയാകാം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നു കര്‍ത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കലും ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രതിമകളും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അതിനര്‍ത്ഥമില്ലല്ലോ.”

“രോഹിതിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്, പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തില്‍ ദൈവം അരൂപിയായാണ് ഇസ്രയേല്‍ ജനതയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അരൂപിയായ ദൈവത്തിന് ഭാവനാരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്ന ഉദ്ദ്യേശത്തോടെ തന്നെയാണു വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്ന് അവിടുന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്.

പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തില്‍ ദൈവം യേശുവിന്റെ രൂപത്തില്‍ തന്റെ ജനത്തോടൊത്ത് ജീവിച്ചുവെന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പോള്‍ ദൈവത്തിനു നിയതമായ ഒരു രൂപം നമ്മള്‍ കണ്ടു – യേശുവിന്റെ് രൂപം. യേശുവിനെക്കണ്ട മനുഷ്യരെല്ലാം സ്വന്തം കണ്ണുകള്‍കൊണ്ടു ദൈവത്തെ കണ്ടു.
ഇന്ന് യേശുവിന്റെ പ്രതിമയോ ചിത്രമോ കാണുന്ന വിശ്വാസി യഥാര്‍ത്ഥത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെയാണു കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ ആരാധന നല്കുന്നത് ആ രൂപത്തിനോ ചിത്രത്തിനോ അല്ല, മറിച്ചു ദൈവത്തിനാണ്. ദൈവം മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്കര്‍ഹന്‍. ദൈവത്തിനുമാത്രം അര്‍ഹമായ ആരാധന കത്തോലിക്കരാരും രൂപങ്ങള്‍ക്കോ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കോ നല്കുന്നില്ല.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

“പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങള്‍ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ ചാച്ചാ. “ ചിന്നു പറഞ്ഞു.

“എന്താണടുത്ത സംശയം, ചിന്നുമോള്‍ ചോദിച്ചോളൂ‘’

“ഈശോയുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രവും നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ നമ്മള്‍ വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുംവച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ? അവരും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യര്‍ തന്നെയാണല്ലോ.”


ചിന്നു ചോദിച്ചു.

“ദൈവഹിതത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങി നന്മയില്‍ ജീവിച്ചു വളര്‍ന്നവരാണു വിശുദ്ധര്‍. അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതമാതൃക മനസ്സിലാക്കി, വിശുദ്ധിയില്‍ വളരുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണു വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിനു പ്രിയങ്കരരായി ജീവിച്ചു മരിച്ച, വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, അവരിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ദൈവത്തെയാണ് നമ്മള്‍ ആദരിക്കുന്നതെന്ന ഓര്‍മ്മ നമുക്കുണ്ടാവണം.

ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം 16-ം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങളില്‍, പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെ നോക്കി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചവരെ രക്ഷിച്ചത് പിച്ചളസര്‍പ്പമല്ല, ദൈവമാണ് എന്നു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

2 രാജാക്കന്മാര്‍ 18-ആം അദ്ധ്യായം 4-ആം വാക്യത്തില്‍, ചിലര്‍ പിച്ചളസര്‍പ്പത്തിനു  ധൂപമര്‍പ്പിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍ ദൈവമതിനെ നശിപ്പിച്ചതായും നമുക്കു കാണാം.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

“അപ്പോള്‍ പ്രതിമകളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച്, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണു പാപകരമാകുന്നത്, അല്ലേ ചാച്ചാ?” ചിക്കു ചോദിച്ചു.

“അതേ. ശില്പികള്‍  പാപികളല്ലെന്നും ശില്പനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള കഴിവു ദൈവം നല്കിയതാണെന്നും പുറപ്പാട് 31:3 ലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിമകളേയും ചിത്രങ്ങളേയും ദൈവമായിക്കണ്ട് ആരാധിച്ചാല്‍ അതു വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മള്‍ എല്ലായ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം നല്കണം. ദൈവത്തിനു നല്കേണ്ട സ്ഥാനം മറ്റെന്തിനു നല്കിയാലും വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന തിന്മയ്ക്ക് അടിമകളാണു നമ്മള്‍.

ചിലര്‍ ജീവിതത്തിലേറെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതു പണത്തിനാണ്. മറ്റു ചിലര്‍ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ദൈവത്തെക്കാള്‍ വലുതായിക്കാണുന്നു. കുറേപ്പേര്‍ക്കു സ്വന്തം കഴിവുകളിലാണു വിശ്വാസം. വേറൊരു കൂട്ടര്‍ സിനിമാതാരങ്ങളേയും ക്രിക്കറ്റു കളിക്കാരേയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളേയുമാരാധിക്കുന്നു. ചില കുട്ടികള്‍ കാർട്ടൂണ് ചാനലുകള്‍ക്കാണു ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലര്‍ക്കു വീഡിയോ ഗെയിമുകളാണു പ്രധാനം. ദൈവത്തിനു നല്കേണ്ട ഒന്നാംസ്ഥാനവും ആരാധനയും സൃഷ്ടവസ്തുക്കള്‍ക്കു നല്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന പാപത്തില്‍ക്കഴിയുന്നവരാണ്.”

കുട്ടനങ്കിള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

“ഇപ്പോഴാണു വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് എനിക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലായത്. ഇനി മുതലെന്നും ജീവിതത്തില്‍ ദൈവത്തിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം നല്കിക്കൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന പാപത്തില്‍നിന്ന് ഞാനകന്നു നില്ക്കും.”

ഷിവാനി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒരേശബ്ദത്തില്‍ അതേറ്റുപറഞ്ഞു.

Thursday, 22 April 2010

ചിക്കുവിന്റെ സംശയം.


"ചാച്ചാ, എനിക്കു വലിയൊരു സംശയമുണ്ട്."


വൈകുന്നേരം കുടുംബപ്രാര്ത്ഥനകഴിഞ്ഞ്, മുതിര്ന്നവര്ക്കെല്ലാം സ്തുതിചൊല്ലിയശേഷം ചിക്കു പറഞ്ഞു.

"എന്താണെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ, ചാച്ചനറിയാവുന്നതാണെങ്കില്‍ പറഞ്ഞുതരാം"

"സംശയമിതാണ്. ഇന്നു നമ്മള്‍ മഹത്വത്തിന്റെ രണ്ടാംരഹസ്യത്തില്‍ ധ്യാനിച്ചതെന്താണ്?"

“ഓ, ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ സംശയം? ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോനാഥന്‍ നാല്പതാംനാള്‍ ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതാണു മഹത്വത്തിന്റെ രണ്ടാംരഹസ്യം."

എയ്ഞ്ചലിന്റെ മറുപടിയില്‍ ഒരു പരിഹാസംകൂടി അടങ്ങിയിരുന്നു.
"ചുമ്മാ തോക്കില്‍ക്കേറി വെടിവയ്ക്കല്ലേ മോളേ, എന്റെന ചോദ്യം തീര്ന്നില്ല. ആദ്യം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ നാല്പത്തിമൂന്നാം വചനമൊന്നു വായിക്കാമോ?"

വചനഭാഗങ്ങള്‍ തനിക്കറിയാമെന്നൊരു ഗമയിലാണ് ചിക്കുവിന്റെ സംസാരം.

രോഷ്നി പെട്ടന്നുതന്നെ വചനംകണ്ടെത്തി ഉറക്കെ വായിച്ചു:

"യേശു അവനോട് അരുള്‍ ചെയ്തു, സത്യമായും ഞാന്‍ പറയുന്നു, നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കും."

"ങ്ഹാ, ഇതു തന്നെയാണ്‌ എന്റെ സംശയം;”

ചിക്കു പറഞ്ഞു..

“പശ്ചാത്തപിച്ച കള്ളനോടു കുരിശില്‍ക്കിടന്നു കൊണ്ടാണ്‌ ഈശോ ഇതു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഈശോ ഉയിര്ത്തു നാല്പതാംനാള്‍ സ്വര്ഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തുവെന്നാണു മഹത്വത്തിന്റെ രണ്ടാം രഹസ്യം. ഇതാണു ശരിയെങ്കിൽ ഈശോയോടൊപ്പം മരണദിവസം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പറുദീസയില്‍ പോകും?"

"ഇത് എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള സംശയമാണ്‌."

രഹ്നയും ചിക്കുവിനെ പിന്താങ്ങി.

“എന്റെ മനസ്സിലും ഇതേ സംശയം പലപ്പോഴും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്."

ലവ്‌ലിയാന്റികൂടെ സംശയം ആവര്ത്തിയച്ചപ്പോള്‍ കുട്ടനങ്കിളിൽനിന്നു സംശയനിവൃത്തി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നമട്ടില്‍ കുട്ടികള്‍ കുട്ടനങ്കിളിനെ നോക്കി.

"കുട്ടികള്ക്കു മാത്രമല്ല, മുതിര്ന്നവര്ക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു സംശയമാണിത്. എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇക്കാര്യം ഒന്നു വിശദീകരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കാം."

കുട്ടനങ്കിള്‍ ഇതുപറഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാവര്ക്കും ഉത്സാഹമായി.

"ഷിവാനി ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ. അങ്കിള്‍ പറയുന്ന തിരുവചനങ്ങള്‍ ഒന്നു കുറിച്ചുവയ്ക്കണം. നിങ്ങള്ക്ക് പിന്നീടു പരിശോധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്."

ഷിവാനി പെട്ടന്ന് ഒരു പുസ്തകവും പേനയുമെടുത്തു.

"പശ്ചാത്തപിച്ച കള്ളനോട് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ നാം വായിച്ചു കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ യോഹന്നാന്‍ ഇരുപത് പതിനേഴിൽ ഉദ്ധിതനായ യേശു മഗ്ദലന മറിയത്തിനു പ്രത്യക്ഷനായി പറയുന്നത്, ഞാന്‍ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെനയടുത്തേക്കു കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ്."

"ങ്ഹാ, ഇതു രണ്ടുംകൂടെ കേള്ക്കുമ്പോള്‍ ശരിക്കുമെന്തോ ഒരു ചേര്ച്ചയില്ലായ്മ തോന്നുന്നില്ലേ?"

ലവ്‌ലിയാന്റി ചോദിച്ചു.

"പക്ഷേ ഈശോ കളവു പറയുമെന്ന് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ?"

"ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല!"

കുട്ടികള്‍ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"അപ്പോള്‍ തീര്ച്ഛയായും നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ എവിടെയോ ഉള്ള തെറ്റാണ് വില്ലന്‍. നമുക്ക് സ്വര്ഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം നല്കുന്ന ചില സൂചനകള്‍ നോക്കാം. കൊറിന്ത്യര്ക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിലെ രണ്ടാം വചനമൊന്ന് വായിക്കൂ"

"പതിന്നാലു വര്ഷം മുമ്പു മൂന്നാം സ്വര്ഗ്ഗംവരെ ഉയര്ത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവില്‍ എനിക്കറിയാം. ശരീരത്തോടുകൂടെയോ ശരീരംകൂടാതെയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല"

രോഹിത്ത് വചനഭാഗം വായിച്ചു.

ഇതിനര്ത്ഥം സ്വര്ഗ്ഗത്തിനു കുറഞ്ഞതു മൂന്ന് തലങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട് എന്നല്ലേ? പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാര്പ്പാപ്പ 1943ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിശ്വലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

‘സ്വര്ഗ്ഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ദൈവദര്ശനത്തിൽ ആത്മാവ് ഒരു ദിവ്യപ്രകാശത്താല്‍ ഉയര്ത്തപ്പെടുന്നു. അതിനാല്‍ അതിന്റെ കണ്ണുകള്ക്കു പിതാവിനേയും പുത്രനേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനേയും നേരിട്ടു കാണാനാകും. പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമനുഭവിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിനു സദൃശ്യമായ സ്വര്ഗ്ഗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന്‌ ഇടയാകുകയുംചെയ്യും.‘

ഒരുപക്ഷേ ഇതാവും സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന തലം. ഈയൊരു തലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചാവാം ഈശോയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണം എന്നതു കൊണ്ടു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അര്ത്ഥംമാക്കുന്നത്. ‘ഞാന്‍ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെയടുത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല’ എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം അവിഭാജ്യമായി വസിക്കുന്ന സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഈയൊരു തലം തന്നെയാവും അവിടുന്ന് ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നത്."കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

"അപ്പോള്‍ സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിലാകാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിനോടൊപ്പം ചെന്നുചേര്ന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ കുട്ടനങ്കിളേ?" കിച്ചു ചോദിച്ചു.

"തീര്ച്ഛയായും നമ്മള്‍ അങ്ങനെതന്നെയാണു കരുതേണ്ടത്. നീ ഇന്ന് എന്റെകൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കുമെന്ന് ഈശോ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനോടു പറയുകയും പിന്നീട്, ഉയിർപ്പിനുശേഷം, ഞാന്‍ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കു കയറിയിട്ടില്ല എന്നു മഗ്ദലന മറിയത്തോടു പറയുകയുംചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതാണ്."

"സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ചാച്ചാ?"

ചിന്നു മോള്‍ ചോദിച്ചു.

ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ 19 മുതൽ 31 വരെ വചനങ്ങളില്‍ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും അന്യാപദേശകഥയില്‍ മരിച്ച ലാസറിനെ മാലാഖമാര്‍ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്കു സംവഹിച്ചു എന്നു കാണുന്നു. ഒരുപക്ഷേ 'അബ്രഹാമിന്റെ മടി' എന്നതും സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലമാകാം. അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാമര്ശമുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല."

"യഥാര്ത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യബുദ്ധിക്കു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിലുമൊക്കെ വലിയ യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് സ്വര്ഗ്ഗം. കൊറിന്തോസുകാര്ക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ‍ രണ്ടാമദ്ധ്യായം ഒമ്പതാം വചനം ആരെങ്കിലുമൊന്നു വായിക്കാമോ?"

രോഹിത്ത് ഉടന്‍തന്നെ ബൈബിളെടുത്ത് കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞ വചനഭാഗം വായിച്ചു:

"തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്കായി ദൈവം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല, കാതു കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല."

"പൌലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നതു കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇതില്‍ കൂടുതൽ നമ്മള്‍ ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുകാര്യംമാത്രം എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക: സ്വര്ഗ്ഗം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ദൈവമഹത്വം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന അവിടെ, അതിയായ സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും സമാധാനവും സ്നേഹവും ആനന്ദവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് നിത്യകാലം ജീവിക്കേണ്ടവരാണു നമ്മള്‍. നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍വഴി ആ നിത്യജീവിതം നമുക്കു നഷ്ടമാകരുതെന്നു ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം."

കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞതു പൂര്ണ്ണമായി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തലകുലുക്കി.

"ഓ, സംസാരിച്ചിരുന്നു നേരംഒരുപാടായി. വേഗം അത്താഴം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങാം."

ലവ്‌ലിയാന്റി അടുക്കളയിലേക്കോടി.

"ഇടയ്ക്കു നമ്മള്‍ വായിച്ച വചനഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷിവാനി കുറിച്ചെടുത്തല്ലോ അല്ലേ? നാളെ രാവിലെതന്നെ എല്ലാവരും അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കാന്‍ മറക്കേണ്ട."

കുട്ടനങ്കിള്‍ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.

Sunday, 11 April 2010

ബാബേല്‍ ഗോപുരം


"കുട്ടനങ്കിളേ, ഇന്നലെ വൈകിട്ടു ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽപോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ പറയുന്ന ഭാഷയൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നതേയില്ല. അത് ഇംഗ്ലീഷൊന്നുമല്ല, വേറെന്തോ ഭാഷയാണ്. ഈ സായിപ്പന്‍മാര്‍ ഇംഗ്ലീഷല്ലാതെ വേറെന്തു ഭാഷയാണങ്കിളേ സംസാരിക്കുന്നത്?"

രാവിലെ ചായകുടിക്കുന്നതിനിടയില്‍ രോഷ്നിയാണ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്.

"അല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെയെല്ലാം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് രോഷ്നിയോടാരാ പറഞ്ഞത്? ആയിരക്കണക്കിനു ഭാഷകളാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്." കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

"അതു ശരിയാ കുട്ടനങ്കിളേ, ഭാഷകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടു പ്രശസ്തമായ ഒരു ദ്വീപിനെക്കുറിച്ച്ഞാനെവിടെയോ വായിച്ചതോര്‍ക്കുന്നു. അതിന്‍റെ പേർ......"

നാവിന്‍തുമ്പത്തെത്തി നില്‍ക്കുന്ന ആ ദ്വീപിന്‍റെ പേരു് ഓര്‍മ്മിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഷിവാനി.

"പാപ്പുവ ന്യൂ ഗനിയ"

കുട്ടനങ്കിളാണതു പൂരിപ്പിച്ചത്.

"ആസ്ട്രേലിയയ്ക്കടുത്തുള്ള പാപ്പുവ ന്യൂ ഗനിയ എന്ന ചെറിയ ദ്വീപില്‍ എണ്ണൂറോളം ഭാഷകളാണ് നിലവിലുള്ളത്"

നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില്‍ എത്ര ഭാഷകളുണ്ടു കുട്ടനങ്കിളേ?" കിച്ചു ചോദിച്ചു.

“അഞ്ഞൂറിലധികം ഭാഷകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതില്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നു ഭാഷകള്‍ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളായി സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ, അല്ലെങ്കില്‍ ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളവും.”

"ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗികഭാഷകളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാം ഭാഷകളാണെന്നു പറഞ്ഞുതരാമോ?" എയ്ഞ്ചല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"അതിനെന്താ പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തില്‍ത്തന്നെ കേട്ടോളൂ. അസാമീസ്, ബംഗാളി, ബോഡോ, ഡോഗ്രി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, കന്നഡ, കാശ്മീരി, കൊങ്കണി, മലയാളം, മണിപ്പൂരി (മെയ്റ്റേ), മറാത്തി, മിസോ, നേപ്പാളി, ഒറിയ (ഒഡിയ), പഞ്ചാബി, സംസ്കൃതം, സന്താലി, സിന്ധി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഉറുദു എന്നിവയാണവ."

"ഓ, ഇത്രയേറെ ഭാഷകള്‍ പഠിച്ചെടുക്കാന്‍ എന്ത് പ്രയാസമാണ്? ലോകത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നു, അല്ലേ ചാച്ചാ? എവിടെപ്പോയാലും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ."

ചിക്കുവിന്‍റെ ചിന്തകള്‍ ആ വഴിക്കാണു പോയത്.

ചിക്കു പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു സംശയം"

രോഹിത് ആണ് സംശയാലു.

"ആദത്തേയും ഹവ്വയേയുമല്ലേ ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്‌? പിന്നെ അവരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളുമൊക്കെയായി നോഹയുടെ കാലമായപ്പോള്‍ ആ ഒരു കുടുംബമൊഴികേയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം പ്രളയത്തില്‍ മരിച്ചില്ലേ? പിന്നെ നോഹയുടെ സന്തതി പരമ്പരയാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യര്‍ മുഴുവന്‍. അപ്പോള്‍ ലോകത്തില്‍ എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ ഭാഷയല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? പിന്നെങ്ങനെയാണ്‌ ഇത്രയേറെ ഭാഷകളുണ്ടായത്?"

"രോഹിത്തിന്‍റെ ചോദ്യം വളരെ നന്നായി."

കുട്ടനങ്കിള്‍ രോഹിത്തിനെ പ്രശംസിച്ചു.

"ഇന്നുള്ള അറുന്നൂറ്റിയമ്പത് കോടി മനുഷ്യരും നോഹയപ്പുപ്പന്‍റെ സന്തതി പരമ്പര തന്നെ. അപ്പോള്‍ രോഹിത് കരുതുന്നതു പോലെ മനുഷ്യര്‍ക്കെല്ലാം ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ്‌ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നിരവധി ഭാഷകള്‍ ഉണ്ടായതിനു പിന്നില്‍ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്."

"എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കത് പറഞ്ഞു താ കുട്ടനങ്കിളേ..."

രഹ്‌നയ്ക്കും രോഹിത്തിനും കിച്ചുവിനും ചിക്കുവിനുമെല്ലാം ഇത്രയേറെ ഭാഷകളുണ്ടായതിനു പിന്നിലെ ചരിത്രമറിയാന്‍ ധൃതിയായി.

"കഥ പറച്ചിലൊക്കെ പിന്നെ. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കാന്‍ നോക്ക്." ലവ്‌ലിയാന്‍റി ഇടപെട്ടു.

"അത് ശരിയാ. എല്ലാവരും വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീര്‍ത്ത് സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് വന്നോളൂ. അവിടിരുന്നാവാം ഇനി കഥകള്‍."

കുട്ടനങ്കിളും ലവ്‌ലിയാന്‍റിയോട് യോജിച്ചു.

കഥ കേള്‍ക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ മൂലം പെട്ടന്ന് കഴിച്ച് തീര്‍ത്ത് കുട്ടികളെല്ലവരും സ്വീകരണ മുറിയിലെത്തി.

“അപ്പോള്‍ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ഥ ഭാഷകളുണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയണം, അല്ലേ?"
"വേണം, വേണം" എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

"എന്നാല്‍ ശരി കേട്ടോളൂ" കുട്ടനങ്കിള്‍ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

ജലപ്രളയത്തിനു ശേഷം നോഹയുടെ മക്കളായ ഷേം, ഹാം, യാഫത്ത് എന്നിവരുടെ സന്തതികളില്‍ നിന്നാണ് ജനതകള്‍ ഭൂമിയിലാകെ വ്യാപിച്ചത്. ആ നാളുകളില്‍ ഭൂമിയിലെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഭാഷയും ഒരേ സംസാര രീതിയുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹാധിക്യത്താല്‍ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നൂ ജനങ്ങളെല്ലാം നയിച്ചിരുന്നത്. സമൃദ്ധിയുടെ ആധിക്യം ജനങ്ങളെ ക്രമേണ അഹങ്കാരികളാക്കിത്തീര്‍ത്തു കൊണ്ടിരുന്നു.

ഇതിനിടയില്‍ കളിമണ്ണ് ചുട്ട് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയും കളിമണ്ണും കുമ്മായവും കുഴച്ച് ഇഷ്ടിക കെട്ടി ക്കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിദ്യയും മനുഷ്യന്‍ സ്വായത്തമാക്കി. അവര്‍ വീടുകള്‍ പണിതുയര്‍ത്തി; പട്ടണങ്ങള്‍ രൂപകല്പന ചെയ്തു. എവിടെയും സമ്പത്‌സമൃദ്ധി കളിയാടി, ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെ അഹങ്കാരവും ദിനം പ്രതി വര്‍ദ്ധിച്ചു.
അങ്ങനെയിരിക്കേ അഹങ്കാരം മൂത്ത മനുഷ്യര്‍ ഒരിക്കല്‍ ഷീനാര്‍ എന്ന സമതല പ്രദേശത്ത് ഒത്തു കൂടി.

“നമ്മുടെ പ്രശ്സ്തി എക്കാലവും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി, അകാശത്തോളമെത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം നമുക്ക് നിര്‍മ്മിക്കാം. ആകാശ വാതായനങ്ങളെല്ലാം കടന്ന് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കെത്തുന്ന ഒരു കൂറ്റന്‍ ഗോപുരമാകണമത്." അവര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും ഒരേ ഭാഷയായിരുന്നതിനാല്‍ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം പെട്ടന്ന് എത്തിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

അധികം വൈകാതെ ഗോപുരത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകളും കളിമണ്ണും കുമ്മായവുമുപയോഗിച്ച് ഗോപുരത്തിന്‍റെ പണി വളരെ വേഗം പുരോഗമിച്ചു.
ഗോപുരം ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ അഹങ്കാരവും വാനോളമുയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.

"സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിനുമുയരെ നമുക്കീ ഗോപുരം പണിതുയര്‍ത്തണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യര്‍ ദൈവത്തെക്കാള്‍ മേലെയെത്താനും ലോകമുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ പ്രശസ്തി നിലനില്കാനും ഇടയാകട്ടെ."

തങ്ങളുടെ കഴിവുകളില്‍ അഹങ്കരിച്ച മനുഷ്യര്‍ ദുഷിച്ച ചിന്തകളിലും ഒരേ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു. ഗോപുര നിര്‍മ്മാണം കാണാനെത്തിയ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ തന്‍റെ ജ്ഞാനത്താല്‍ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞു. തന്‍റെ കരവേല മാത്രമായ മനുഷ്യന്‍ തന്നെയും കീഴ്പ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് ദൈവം വേദനിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ അഹങ്കാരം അവിടുത്തെ കോപം ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗോപുരത്തിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഇഷ്ടികയ്ക്കൊപ്പവും മനുഷ്യന്‍റെ അഹങ്കാരവും ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും ഒരൊറ്റ ജനതയുമായി മനുഷ്യര്‍ ഇനിയും തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് സാത്താന്‍റെ സാമ്രാജ്യം വളര്‍ത്താനേ ഉതകൂ എന്ന് ദൈവമറിഞ്ഞു. കാരണം അഹങ്കാരവും ദൂഷണവും സകല തിന്മകളും വരുന്നത് സാത്താനില്‍ നിന്നാണ്.

അതു കൊണ്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാകാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഭാഷകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

ആ നിമിഷം മുതല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരസ്പരം പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെയായി. ഗോപുരം പണിക്കാര്‍ക്കും ആശയ വിനിമയം നടത്താനാകാതെയായി. ശില്പികള്‍ പറയുന്നത് മേസ്തരിമാര്‍ക്കും, മേസ്തരിമാര്‍ പറയുന്നത് പണിക്കാര്‍ക്കും മനസ്സിലാകാതെയായപ്പോള്‍ ഗോപുര നിര്‍മ്മാണവും നിലച്ചു. വിവിധ ഭാഷക്കാരായ്‌ത്തീര്‍ന്ന മനുഷ്യരെ കര്‍ത്താവ് ഭൂമിയില്‍ പലയിടത്തായി ചിതറിച്ചു.

അങ്ങനെ ലോകത്ത് പലഭാഷകളും പല സംസ്കാരങ്ങളും നിലവില്‍ വന്നു. - കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

"മനുഷ്യര്‍ അഹങ്കാരം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നു! സ്കൂളില്‍ ഒരു ഭാഷ മാത്രം പഠിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളവുമൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടേ?"

ഗോപുരം പണിത മനുഷ്യരോടുള്ള തന്‍റെ രോഷം കിച്ചു മറച്ചു വച്ചില്ല.

“അന്ന് ഗോപുരം പണിതവര്‍ മാത്രമല്ല, നമ്മളും അഹങ്കാരത്തിനും മറ്റ് ദുര്‍ഗ്ഗുണങ്ങള്‍ക്കും അടിമപ്പെടരുതെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നല്ല കുട്ടികളാവാന്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരു പരിശ്രമിക്കണം." കുട്ടനങ്കിള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

"ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. - ദൈവം ഷീനാറില്‍ വച്ച് ഭാഷകള്‍ ഭിന്നിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീട് ആ പട്ടണം ബാബേല്‍ എന്നാണറിയപ്പെട്ടത്. കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക, ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുക. തുടങ്ങിയ അര്‍ത്ഥങ്ങളുള്ള ബ്‌ലല്‍ എന്ന ഹീബ്രു പദത്തില്‍ നിന്നാണ് ബാബേല്‍ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. അവിടെ അന്നു പണിതു തുടങ്ങിയ ഗോപുരമാണ് പില്‍ക്കാലത്ത് ബാബേല്‍ ഗോപുരം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടത്."

"അങ്ങനെ ഭൂമിയില്‍ പല ഭാഷകള്‍ രൂപം കൊണ്ട കഥ, ബാബേല്‍ ഗോപുരത്തിന്‍റെ കൂടി കഥയാണ്; അല്ലേ അങ്കിളേ?"
ഷിവാനി ചോദിച്ചു.

"അതേ; എല്ലാവരും ഇന്നു തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഉത്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബാബേല്‍ ഗോപുരത്തിന്‍റെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കാന്‍ മറക്കേണ്ട."

Tuesday, 6 April 2010

മഴവില്ല്


രാവിലെ മഴയായിരുന്നു.

വേനല്‍ച്ചൂടിനിടെ നിനച്ചിരിക്കാതെ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയിൽ സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഉള്ളില്‍ കുളിരു നിറഞ്ഞു.

മഴകഴിഞ്ഞു മാനത്തുവീണ്ടും സൂര്യനെത്തിയപ്പോഴാണു കുട്ടികള്‍ കളിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയത്‌.. കുട്ടനങ്കിളിന്റെ വീട്ടില്‍ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനെത്തിയതാണവര്‍‍. ഷിവാനിയും രഹ്നയും രോഷ്നിയും രോഹിത്തും എയ്ഞ്ചലും കിച്ചുവുമെല്ലാമുണ്ട്‌. ഒപ്പം കുട്ടനങ്കിളിന്റെ മക്കളായ ചിക്കുവും ചിന്നുവും. എല്ലാവരും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ കളിയും ചിരിയും ബഹളവുമൊക്കെയായി ഉത്സവത്തിമിര്‍പ്പിലാണു‌ കുട്ടിപ്പട്ടാളം.

പുറത്തിറങ്ങി, അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ, രോഷ്നി ഓടി വീട്ടിലെത്തി, കുട്ടനങ്കിളിന്റെ കൈപിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:

"കുട്ടനങ്കിളേ, വേഗം വാ, മാനത്തു മഴവില്ലു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തു ഭംഗിയാണെന്നോ കാണാന്‍ ! അങ്കിള്‍ വേഗം വന്നു നോക്കൂ...."

അവളോടൊപ്പം പുറത്തുചെന്നു.

ശരിയാണു്‌, മാനത്ത്‌ അഴകുവിരിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണു മഴവില്ല്. ഏഴുനിറങ്ങളോടെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രംപോലെ അര്‍ദ്ധവൃത്താകൃതിയില്‍ തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന മഴവില്ലു നോക്കി ആർത്തുവിളിച്ചു തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് കുട്ടികള്‍.

"കുട്ടനങ്കിളേ ഈ മഴവില്ലെങ്ങനെയാണുണ്ടാവുന്നത്‌?" രഹ്നയ്ക്ക്‌ സംശയമായി.

"അതു‌ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു‌ തരാമല്ലോ." ഷിവാനി സംശയം തീര്‍ക്കാനെത്തി.

“മഴകഴിഞ്ഞു വെയിൽതെളിഞ്ഞപ്പോള്‍, അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഇപ്പോഴും തങ്ങിനില്ക്കുന്ന ജലകണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നതു കൊണ്ടാണു മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത്‌. ധവള (വെളുത്ത) പ്രകാശത്തെ സ്ഫടിക പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാലും ഇതേ പ്രതിഭാസംതന്നെ സംഭവിക്കും."

എട്ടാം ക്ളാസ്സുകാരി തന്റെ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം പങ്കുവച്ചിട്ട്‌, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നമട്ടില്‍ കുട്ടനങ്കിളിനെയൊന്നു നോക്കി.

"ഷിവാനി പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്‌. വയലറ്റ്‌, ഇന്‍ഡിഗോ, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്‌, ചെമപ്പ്‌ (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red - VIBGYOR) എന്നീ വര്ണ്ണ ങ്ങള്‍ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തില്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നാണു‌ ധവളപ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്‌. ഈ പ്രകാശം ജലകണങ്ങളിലൂടെയോ സ്ഫടികപ്രിസത്തിലൂടെയോ കടന്നുപോയാല്‍ മുമ്പു പറഞ്ഞ ഘടകവര്‍ണ്ണ ങ്ങളായി വിഘടിച്ചു കാണാനാവും. മഴവില്ലിന്റെ‍ രഹസ്യവും ഇതുതന്നെ. "

കുട്ടനങ്കിള്‍ ഷിവാനി പറഞ്ഞതു‌ ശരിവച്ചു.

"എന്നാല്‍ ഷിവാനി പറയാത്ത ഒരു രഹസ്യം കൂടിയുണ്ടു‌ മഴവില്ലിനു പിന്നില്‍ ."

അതെന്താണെന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയോടെ എല്ലാവരും കുട്ടനങ്കിളിനെ നോക്കി. കുട്ടനങ്കിള്‍ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തുടര്‍ന്നു.

“ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോള്‍ പ്രകാശത്തിനു‍ ഘടകവര്‍ണ്ണങ്ങളായി വേര്‍തിരിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട്‌ ഒരുപാടുകാലങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാണു ദൈവം പ്രകാശത്തിന് ആ കഴിവു നല്കിയത്‌.”

"'എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ആദ്യമൊന്നും ഈ മഴവില്ല്‌ ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നെന്നര്‍ത്ഥം; അല്ലേ കുട്ടനങ്കിളേ?" രോഹിത്ത്‌ ചോദിച്ചു.

"തീര്‍ച്ചയായും അതേ. സൂര്യപ്രകാശം ഘടകവര്‍ണ്ണകങ്ങളായി വേര്‍തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെയാണു മഴവില്ലുണ്ടാവുന്നത്‌?"

“അപ്പോള്‍ എന്നു മുതലാണു ചാച്ചാ മഴവില്ലുണ്ടാവാന്‍ തുടങ്ങിയത്‌? ആ കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ‌ പറഞ്ഞു തരുമോ?" ചിക്കു ചോദിച്ചു.

"ശരിയാണു കുട്ടനങ്കിളേ, ഞങ്ങള്‍ക്കെ്ല്ലാവര്‍ക്കും ആ കഥ കേള്‍ക്കണം." എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തില്‍ ചിക്കുവിനെ പിന്താങ്ങി.

"അതിനെന്താ, പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ മഴ കഴിഞ്ഞതല്ലേയുള്ളൂ, പറമ്പിലെങ്ങും ഇരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാവരും അകത്തേക്കു വരൂ. നമുക്ക്‌ അവിടെയിരുന്നു മഴവില്ലിന്റെ‌ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചു പറയാം."

കുട്ടികളെല്ലാം ഉത്സാഹത്തോടെ അകത്തേക്കോടി. ഷിവാനിയും രഹ്നയും ചേര്‍ന്നു തറയില്‍ പായവിരിച്ചു. കുട്ടനങ്കിളിന് ഒരു കസേരയും. കഥ കേള്‍ക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ കുട്ടികള്‍ പായയില്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ കുട്ടനങ്കിള്‍ ആ കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു:

നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ, ആദിയില്‍ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച്‌, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കാലമേറെ കടന്നുപോയപ്പോള്‍ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യര്‍ പെരുകി. മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും അശുദ്ധി നിറഞ്ഞതും ദുഷിച്ചതുമായി. അഹങ്കാരികളായ അവര്‍ ദൈവത്തെ മറന്നു. ദൈവത്തോടു‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിനു പകരം, വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയും വിഗ്രഹദൈവങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ജനം മുഴുവന്‍ അശുദ്ധിയില്‍ ജീവിച്ചപ്പോഴും സത്യദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചു വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു. നോഹയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു അത്‌. നോഹയും ഭാര്യയും അവരുടെ മൂന്നു പുത്രന്മാരും പുത്രഭാര്യമാരും അടങ്ങിയതായിരുന്നു നോഹയുടെ കുടുംബം.

ലോകത്തിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ദുഷ്ടതയില്‍ ജീവിക്കുകയും തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതില്‍ മടുപ്പു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതു ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു.

"എന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ഞാന്‍ ഭൂമുഖത്തുനിന്നു തുടച്ചുനീക്കും." കര്‍ത്താവു നിശ്ചയിച്ചു.

എന്നാല്‍ നോഹയും ഭാര്യയും അവരുടെ പുത്രന്മാരായ ഷേം, ഹാം, യാഫത്ത്‌ എന്നിവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായി. അതിനാല്‍ അവിടുന്നു നോഹയോടു പറഞ്ഞു:

"ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളുംനിമിത്തം ലോകംമുഴുവന്‍ അധര്‍മ്മംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വമനുഷ്യരേയും ജീവജാലങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നീയുമായി ഞാന്‍ എന്റെ ഉടമ്പടി ഞാനുറപ്പിക്കും. ഞാന്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ചു നീയൊരു പെട്ടകം (കപ്പല്‍) ഉണ്ടാക്കണം. നിന്റെ ഭാര്യ, പുത്രന്മാര്‍, പുത്ര ഭാര്യമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറണം. നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളില്‍ നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായി രണ്ടെണ്ണംവീതം പെട്ടകത്തില്‍ കയറ്റണം. നിന്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കുമായി എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുകയും വേണം.”

നീതിമാനായ നോഹയും കുടുംബവും ദൈവകല്പനനപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചു. കപ്പലിന്റെ അളവുകള്‍ നല്കിക്കൊണ്ടു ദൈവം അവരോടു‌ പറഞ്ഞു:

"ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെമുകളില്‍ ഗോഫേര്‍ മരത്തിന്റെ തടികൊണ്ടാണു നിങ്ങള്‍ പെട്ടകം പണിയേണ്ടത്‌.”

"ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടേ കുട്ടനങ്കിളേ?" ഷിവാനി ചോദിച്ചു.

"ചോദിച്ചോളൂ."

"പെട്ടകം വെള്ളത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ? അതു മലയുടെമുകളില്‍ പണിതുവച്ചിട്ടെന്താണു കാര്യം?"

"സാധാരണയായി കടലിനോ പുഴയ്ക്കോ സമീപത്തായാണു പെട്ടകം പണിയാറുള്ളത്. എങ്കിലേ പണിതീരുമ്പോള്‍ അത്‌ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്കിറക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അക്കാര്യം നോഹയ്ക്കും അറിയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാതെ ദൈവകല്പന പൂര്‍ണ്ണമായും അനുസരിക്കാനാണു്‌ നോഹയും കുടുംബവും തീരുമാനിച്ചത്‌."

കുട്ടനങ്കിള്‍ കഥ തുടര്‍ന്നു :

അങ്ങനെ, ദൈവംനല്കിയ അളവുകളനുസരിച്ച്‌, ഗോഫേര്‍മരത്തിന്റെ തടി ഉപയോഗിച്ച്‌ ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ അവര്‍ പെട്ടകംപണി തുടങ്ങി.

ഇതുകണ്ടു മറ്റു മനുഷ്യരെല്ലാം അവരെ കളിയാക്കിത്തുടങ്ങി. നോഹയുടേയും കുടുംബത്തിന്റേയും വിഡ്ഢിത്തംനിറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തി നാട്ടിലെങ്ങും സംസാരവിഷയമായി.

"കണ്ടില്ലേ, നോഹയ്ക്കും മക്കള്‍ക്കും ഭ്രാന്തായിപ്പോയെന്നു തോന്നുന്നു. മലയുടെ മുകളിലാണു പെട്ടകം പണിയുന്നത്‌.. പമ്പരവിഡ്ഢികള്‍ ‍..ഹ..ഹ..ഹ.. "

"ഇതു ഭക്തിമൂത്തുണ്ടായ ഭ്രാന്തുതന്നെ. ദൈവം പറഞ്ഞത്രേ, മലയുടെ മുകളില്‍ പെട്ടകം പണിയാന്‍... "

"അവരും അവരുടെയൊരു ദൈവവും! സ്വബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണോ ഇത്‌? വിവര ദോഷികള്‍... "

അങ്ങനെപോയി നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ .

ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ പരിഹാസവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുമെല്ലാം നോഹയേയും കുടുംബത്തേയും ഒരുപാടുട്‌ വേദനിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ആരോടും പരിഭവപ്പെടാതെ, എല്ലാം ദൈവതിരുമുമ്പില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച്‌, ദൈവഹിതം നിറവേറാന്‍മാത്രമാണ്‌ ആ കുടുംബം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചത്‌.

പെട്ടകംപണി പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ‍, ദൈവകല്പനപോലെ സകലജീവികളില്‍നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായി രണ്ടുവീതം പെട്ടകത്തില്‍ കയറ്റി. പിന്നീടു നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തില്‍ കയറിയശേഷം പെട്ടകത്തിന്റെ വാതില്‍ അകത്തു നിന്ന് അടച്ചു. ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മഴ പെയ്തുതുടങ്ങി.

നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറു വയസ്സും രണ്ടുമാസവും പതിനേഴുദിവസവും പ്രായമായ ദിവസമാണു മഴ പെയ്തുതുടങ്ങിയത്. പിന്നീടു നാല്പതുദിവസം തോരാതെ പെരുമഴ പെയ്തു. ദിവസംതോറും ഭൂമിയിലെ ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നു . ലോകത്തിലെ സകല പർവ്വതങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നോഹയുടെ പെട്ടകം ജലോപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകിനടന്നു.

പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവയൊഴികെ ഭൂമിയിലെ സകലജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരും ചത്തൊടുങ്ങി. നാല്പതാംനാള്‍ മഴ തോര്‍ന്നുവെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം നൂറ്റിയമ്പതുനാള്‍ നീണ്ടുനിന്നു.

നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറ്റിയൊന്നു വയസ്സും ഒരു മാസവും ഒരു ദിവസവും പ്രായമായ അന്നു വെള്ളം വറ്റിത്തീര്‍ന്നു . പിന്നെയും ഇരുപത്തിയാറു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണു ഭൂമി പൂര്‍ണ്ണമായും ഉണങ്ങിയത്.

ദൈവം നോഹയോടു പറഞ്ഞു:

"പെട്ടകത്തില്‍നിന്ന് എല്ലാവരേയും പുറത്തിറക്കുക. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സമൃദ്ധമായി പെരുകി, ഭൂമിയില്‍ നിറയട്ടെ."

അങ്ങനെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും മരുമക്കളോടുമൊപ്പം നോഹ പെട്ടകത്തില്‍നിന്നു പുറത്തുവന്നു. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും ഇനംതിരിഞ്ഞു പുറത്തുവന്ന്, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പോയി.

ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിനു നന്ദിസൂചകമായി നോഹ ഒരു ബലിപീഠമൊരുക്കി കര്‍ത്താവിനു ദഹനബലി അര്‍പ്പിച്ചു.

ആ ബലിയുടെ ഹൃദ്യസുഗന്ധമാസ്വദിച്ചു കര്‍ത്താവു പറഞ്ഞു:

“മനുഷ്യന്‍മൂലം ഇനിയൊരിക്കലും ഞാന്‍ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കില്ല. സർവ്വജീവനും നാശംവിതയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രളയം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങളും സകലജീവജാലങ്ങളുമായി എല്ലാ തലമുറകള്‍ക്കുവേണ്ടിയും ഞാനുറപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമിതാണ്. ഞാന്‍ ഭൂമിക്കുമേലെ മഴമേഘങ്ങളയയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ മഴവില്ലു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോള്‍ ഈ ഉടമ്പടി ഞാനോര്‍ക്കും, ഞാനതു പാലിക്കുകയും ചെയ്യും."

അതിനു ശേഷമാണു പ്രകാശത്തിന്‌ അതിന്റെ ഘടകവര്‍ണ്ണങ്ങളായി വേര്‍തിരിയാനും അതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ജലകണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മഴവില്ലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള കഴിവുദൈവം നല്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ പിടികിട്ടിയോ മഴവില്ലിന്റെ രഹസ്യം?"

കുട്ടനങ്കിള്‍ എല്ലാവരോടുമായി ചോദിച്ചു.

കുട്ടികള്‍ തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു:

"ഞങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലായി."

"നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളും ബൈബിളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്."

കുട്ടനങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു.

"അതൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ക്കു പറഞ്ഞുതരുമോ കുട്ടനങ്കിളേ?" രഹ്‌ന ചോദിച്ചു.

"തീര്‍ച്ചയായും; പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നൊരിക്കല്‍. ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരും പോയി കളിച്ചോളൂ. ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തില്‍ 6 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ പറയുന്ന മഴവില്ലിന്റെ ചരിത്രം ഇന്നുതന്നെ വായിച്ചു നോക്കാന്‍ മറക്കേണ്ട."

കുട്ടികള്‍ ഉല്ലാസത്തോടെ കളിക്കാനിറങ്ങി.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
അടിക്കുറിപ്പ്: ഈ പ്രളയത്തിനു ശേഷമാണു മനുഷ്യനു മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചതെന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.(ഉല്‍പ്പത്തി 9:3)  ആദിയില്‍ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു സസ്യഭുക്കായാണല്ലോ! (ഉല്‍പ്പത്തി1:29)