Monday, 24 April 2017

ഇസഹാക്കും റബേക്കയും

നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴു വയസ്സു പ്രായമായപ്പോള്‍ സാറാമരിച്ചു. 

അബ്രഹാം താമസിച്ചിരുന്ന മാമ്രേയ്ക്കു കിഴക്കുവശത്ത്, മക്‌പെലായില്‍, ഹിത്യവംശജനായ എഫ്രോണിനുണ്ടായിരുന്ന നിലം അതിന്റെ നാലതിര്‍ത്തികള്‍വരെയും, അതിലെ ഗുഹയും വൃക്ഷങ്ങളുംസഹിതം നാന്നൂറു ഷെക്കല്‍ വിലയ്ക്ക് അബ്രാഹം വാങ്ങി. ആ ഗുഹയില്‍ അബ്രാഹം തന്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു.

കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോയി. ഇസഹാക്കിനു നാല്പതു വയസ്സായി. അബ്രഹാം കൂടുതല്‍ ക്ഷീണിതനായി. തനിക്കിനി അധികകാലം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. തന്‍റെ മരണത്തിനുമുമ്പുതന്നെ സ്വജനതയില്‍നിന്നും ഇസഹാക്കിനായി ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് അബ്രഹാം നിശ്ചയിച്ചു.

അബ്രഹാം തന്റെ എല്ലാ വസ്തുവകകളുടെയും മേല്‍നോട്ടംവഹിക്കുന്ന പ്രധാനദാസനെ തന്‍റെയരികില്‍വിളിച്ചു: "എന്റെ നാട്ടില്‍, എന്റെ ചാര്‍ച്ചക്കാരുടെയടുക്കല്‍പോയി, അവരില്‍നിന്ന് എന്റെ മകന്‍ ഇസഹാക്കിനായി ഒരു ഭാര്യയെ നീ കണ്ടെത്തണം. ഈനാട്ടിലെ കാനാന്യരുടെ പെണ്മക്കളില്‍നിന്ന് എന്റെ മകനു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കയില്ലെന്ന് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ നീ സത്യം ചെയ്യുകയും വേണം."

"ഞാന്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്കു പോരാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കില്‍ അങ്ങു വിട്ടുപോന്ന നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങയുടെ മകനെ ഞാന്‍ കൊണ്ടുപോകണമോ?" ദാസന്‍ അബ്രാഹത്തോടു ചോദിച്ചു.

"വേണ്ടാ, എന്റെ മകനെ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടുകൊണ്ടുപോകരുത്. എന്റെ തലമുറകള്‍ക്കായി കാനാന്‍ദേശം നല്കുമെന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്ത കര്‍ത്താവു വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ വിശ്വസ്തനാണു്. ഒരുകാര്യം ഉറപ്പുപറയാന്‍ എനിക്കു കഴിയും. എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍‍നിന്നും എന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നവനും, എന്നോടു സംസാരിച്ചവനും, നിന്റെ സന്തതികള്‍ക്ക് ഈ ഭൂമി ഞാന്‍ തരുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനുമായ, ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ നിനക്കുമുമ്പേ അയയ്ക്കും; അവിടെനിന്ന് എന്റെ മകന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെണ്ടത്താന്‍ കര്‍ത്താവു നിന്നെ സഹായിക്കും. നീ കണ്ടെത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്കു നിന്നോടുകൂടെപോരാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കില്‍ എന്റെ ഈ ശപഥത്തില്‍നിന്നു നീ വിമുക്തനാണ്. എന്‍റെ ബന്ധുക്കള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിന്നോടൊപ്പം അയച്ചില്ലെങ്കിലും നീ ശപഥത്തില്‍നിന്നു വിമുക്തനാണ്."

അബ്രഹാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ ദാസന്‍ ശപഥംചെയ്തു. പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളുമായി, അബ്രാഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോര്‍ താമസിക്കുന്ന മെസൊപ്പൊട്ടാമിയായിലേക്ക് അയാള്‍ യാത്രപുറപ്പെട്ടു. സഹായത്തിനായി ഏതാനും ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും കൂടെക്കൂട്ടി.

കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഒരു സായാഹ്നത്തില്‍ അവന്‍ മെസൊപ്പൊട്ടാമിയാ പട്ടണത്തിനു പുറത്ത്, വെള്ളമുള്ള ഒരു കിണറിനടുത്തെത്തി. കിണറിന്റെ കരയില്‍നിന്ന് അവന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു: "എന്റെ യജമാനൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, എന്റെ ദൗത്യം അങ്ങു വിജയിപ്പിക്കണമേ! ഇതാ, ഈ കിണറ്റുകരയില്‍ ഇന്നാട്ടിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വെള്ളം കോരാന്‍ വരുന്നുണ്ട്.  നിന്റെ കുടം താഴ്ത്തിത്തരുക; ഞാന്‍ കുടിക്കട്ടെ, എന്നു പറയുമ്പോള്‍ ഇതാ, കുടിച്ചു കൊള്ളുക; നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ വെള്ളം കോരിത്തരാം എന്നുപറയുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയായിരിക്കട്ടേ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഇസഹാക്കിന് അങ്ങു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നവള്‍‍. കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയാല്‍ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഇസഹാക്കിനായി അങ്ങു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വധുവിനെ എനിക്കുമുമ്പില്‍ എത്തിക്കണമേ!"

അപ്പോള്‍  തോളില്‍ കുടവുമായി റബേക്കാ വെള്ളംകോരാന്‍ വന്നു. അവള്‍ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു. റബേക്ക കിണറ്റിൽനിന്നു വെള്ളംകോരി, കുടംനിറച്ചു.

അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്‍ അവളുടെ അടുത്തേക്കുചെന്നു പറഞ്ഞു: "ദയവായി നിന്റെ കുടത്തില്‍നിന്നു കുറച്ചുവെള്ളം കുടിക്കാന്‍ തരിക".

റബേക്ക പറഞ്ഞു: "പ്രഭോ, കുടിച്ചാലും."

കുടം താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് അവള്‍ അവനു കുടിക്കാന്‍കൊടുത്തു. അവന്‍  കുടിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞു: "അങ്ങയുടെ ഒട്ടകങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ വെള്ളം കോരിക്കൊടുക്കാം."

അവള്‍ വേഗം കുടത്തിലെ വെള്ളം തൊട്ടിയിലൊഴിച്ച്, വീണ്ടും വെള്ളംകോരാന്‍ കിണറിനടുത്തേക്കു  നടന്നു. ഒട്ടകങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തു. അബ്രാഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ നാഹോറിന്റെയും ഭാര്യ മില്‍ക്കായുടെയും മകനായ ബത്തുവേലിന്റെ മകളായിരുന്നു, റബേക്ക.

അബ്രഹാമിന്റെ ദാസന്‍ നിര്‍ന്നിമേഷനായി അവളെ നോക്കിനിന്നു. അവന്‍ കര്‍ത്താവിനു നന്ദിപറഞ്ഞു. ഒട്ടകങ്ങള്‍ വെള്ളംകുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അരഷെക്കല്‍ തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വര്‍ണ്ണമോതിരവും പത്തു ഷെക്കല്‍ തൂക്കമുള്ള രണ്ടു സ്വർണ്ണവളകളും അവന്‍ അവള്‍ക്കു നല്‍കി.

" നീ ആരുടെ മകളാണ്? നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തില്‍ എനിക്ക് ഈ രാത്രി കഴിക്കാന്‍ ഇടംകിട്ടുമോ?"

"ബത്തുവേലിന്റെ മകളാണു ഞാന്‍. നഹോറിന്റെയും മില്‍ക്കയുടെയും പേരക്കുട്ടി. താങ്കളുടെ ഒട്ടകങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ കച്ചി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. താങ്കള്‍ക്കു താമസിക്കാനുള്ള മുറിയും." 

റബേക്ക അവളുടെ വീട്ടിലേക്കോടി. കിണറിന്‍കരയില്‍ക്കണ്ട അപരിചതനെക്കുറിച്ചു വീട്ടുകാരോടു പറഞ്ഞു. അയാള്‍ നല്കിയ ആഭരണങ്ങള്‍ അവരെ കാണിച്ചു.

റബേക്ക പറഞ്ഞു. "വെള്ളം കുടിച്ചതിനുശേഷം അയാള്‍ ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതു ഞാന്‍ കേട്ടു. -എന്റെ യജമാനനായ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍. തന്റെ കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തതയും അവിടുന്ന് അവനില്‍നിന്നു പിന്‍വലിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ യജമാനന്റെ ചാര്‍ച്ചക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കുകയുംചെയ്തിരിക്കുന്നു."

റബേക്കയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്‍ കിണറ്റിന്‍കരയിലേക്കു ചെന്നു. അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭൃത്യനും സഹദാസന്മാരും അപ്പോഴും അവിടെ നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലാബാന്‍ അവരെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ ലാബാന്‍ അതിഥികള്‍ക്കു കാല്‍കഴുകാന്‍ വെള്ളം കൊടുത്തു. ഒട്ടകങ്ങളുടെ ജീനി അഴിച്ചുമാറ്റി, തീറ്റയും കച്ചിയും കൊടുത്ത് അവയെ തൊഴുത്തില്‍ കെട്ടി.

ബത്തുവേല്‍ അതിഥികളെ അത്താഴത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. 

അബ്രഹാത്തിന്റെ ഭൃത്യന്‍ പറഞ്ഞു: "വന്നകാര്യം പറയാതെ ഞാന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല."

"എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളുക" ലാബാന്‍ അയാളോടു യോജിച്ചു.

അയാള്‍, നടന്നകാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പറഞ്ഞു.
"അതുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാനനോടു നിങ്ങള്‍ കാരുണ്യത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടെപെരുമാറുമെങ്കില്‍, എന്റെ യജമാനന്റെ മകന്  നിങ്ങളുടെ പെണ്‍കുട്ടിയെ വധുവായി നല്കാന്‍ സമ്മതമാണെങ്കില്‍, പറയുക. മറിച്ചാണെങ്കിലും പറയുക. എനിക്ക് അതനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാമല്ലോ?"

അപ്പോള്‍ ലാബാനും ബത്തുവേലും പറഞ്ഞു: "കേട്ടിടത്തോളം ഇതു കര്‍ത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നു ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് എതിരഭിപ്രായമില്ല. ഇതാ, റബേക്കാ നിന്റെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. അവളെകൊണ്ടുപോയ്‌ക്കൊള്ളുക. കര്‍ത്താവു തിരുവുള്ളമായതുപോലെ അവള്‍ നിന്റെ യജമാനന്റെ മകനു ഭാര്യയായിരിക്കട്ടെ."

അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്‍ സന്തോഷത്തോടെ  താണുവീണു കര്‍ത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. അവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും വെള്ളിയുംകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമെടുത്തു റബേക്കായ്ക്കു കൊടുത്തു. അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുത്തു.

എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അത്താഴം കഴിച്ചു.

അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്‍ പുലര്‍ച്ചെ എഴുന്നേറ്റു ബത്തുവേലിനോടു ചോദിച്ചു. "താങ്കളുടെ പുത്രിയെ എന്നോടൊപ്പം ഇന്നുതന്നെ എന്റെ യജമാനന്റെയടുത്തേക്കയയ്ക്കില്ലേ?"

ലാബാനും അമ്മയും പറഞ്ഞു: "കുറച്ചുനാള്‍കൂടെ, പത്തു ദിവസമെങ്കിലും, അവളിവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ."

ഭൃത്യന്‍ പറഞ്ഞു: "അധികം വൈകാതെ എന്നെ തിരിച്ചയച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു."

"നമുക്കു പെണ്‍കുട്ടിയെ വിളിച്ചുചോദിക്കാം " ബത്തുവേല്‍ റബേക്കയെ വിളിച്ചു. റബേക്ക പോകാന്‍ തയ്യാറായി.

അവര്‍ അവളെ ആശീര്‍വ്വദിച്ചു: "നീ ആയിരങ്ങളുടെയും പതിനായിരങ്ങളുടെയും അമ്മയായിത്തീരുക. തങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരുടെ വാതിലുകള്‍ നിന്റെ സന്തതികള്‍ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ."

റബേക്കയെയും അവളുടെ ദാസിയേയും അവര്‍ അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭൃത്യനോടൊപ്പം അയച്ചു. അവര്‍ കാനാന്‍ദേശത്തേക്കു യാത്രയായി.

ഒരുദിവസം വൈകുന്നേരം ഇസഹാക്ക് ചിന്താമഗ്നനായി വയലിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അവന്‍ തലയുയര്‍ത്തിനോക്കിയപ്പോള്‍ ദൂരെനിന്ന് ഒട്ടകങ്ങള്‍ വരുന്നതുകണ്ടു. അവന്‍ അവയ്ക്കുനേരെ നടന്നു.

സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവു നടന്നുവരുന്നതു റബേക്ക കണ്ടു. അവള്‍ ഭൃത്യനോടു ചോദിച്ചു: "അങ്ങകലെ, പാടത്തുകൂടി നമ്മുടെനേരേ നടന്നുവരുന്ന മനുഷ്യന്‍ ആരാണ്?"

"അവനാണ് എന്റെ യജമാനന്‍റെ മകന്‍."

അവള്‍ ശിരോവസ്ത്രംകൊണ്ടു മുഖംമൂടി.

ഇസഹാക്ക് അടുത്തെത്തിയപ്പോള്‍ ഭൃത്യന്‍ നടന്നതെല്ലാം അവനോടു പറഞ്ഞു.
ഇസഹാക്ക് തന്റെ വധുവിനെ അമ്മ സാറായുടെ കൂടാരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവന്‍ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. അവന്‍ അവളെ അത്യധികം സ്‌നേഹിച്ചു. അമ്മയുടെ വേര്‍പാടില്‍ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന ഇസഹാക്കിനു റബേക്കയുടെ സ്നേഹം സാന്ത്വനം പകര്‍ന്നു.

തന്റെ പുത്രന് അനുയോജ്യയായ വധുവിനെ ലഭിച്ചതില്‍ അബ്രഹാമും അതിയായി സന്തോഷിച്ചു.
വിശ്വസ്തനായ തന്റെ ദാസനെ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിച്ചു.